Pozovite nas svakog radnog dana od 07:00 do 20:00
Telefon: 026 240500 | Email: info@domzdravljasd.rs

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu čl. 56. i čl. 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) i čl 23. st. 1. tač 10 Statuta Doma Zdravlja „Smederevo“ Smederevo, vd direktor Doma Zdravlja „Smederevo“ Smederevo, dr stom. Svetlana Mihić...
Detaljnije →

Prodaja rashodovanog vozila i dva kontejnera

Na osnovu Odluke broj: 212/12 od 24.01.2017. godine Upravnog odbora Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo DZ „Smederevo“ Smederevo oglašava: PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA I DVA KONTEJNERA putem prikupljanja ponuda PREDMET PRODAJE: RASHODOVANO VOZILO IZ SLUŽBE ZA MEDICINSKI TRANSPORT...
Detaljnije →

KONKURS za izbor kandidata za obavljanje funkcije direktora i zamenika direktora

Raspisuje se javni konkurs za mesto direktora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo na mandatni period od 4 godine. Kandidat za mesto direktora Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo, pored opštih uslova propisanih zakonom mora da ispunjava i sledeće uslove: – da ima...
Detaljnije →

Prodaja vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

skladu sa Odlukom Upravnog odbora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo br. 2138/4 od 21.09.2016-e godine i Zapisnika Komisije o proceni vozila br. 2949/1 od 16.12.2016-e godine, Dom zdravlja “Smederevo“ Smederevo, oglašava prodaju vozila putem javnog...
Detaljnije →

Oglas za prijem doktora medicine

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Kadrovskim Planom i Izmena Kadrovskog Plana Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo za 2013. godinu i Zaključka 51...
Detaljnije →

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata za obavljanje funkcije direktora

1. Raspisuje se javni konkurs za mesto direktora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo na mandatni period od 4 godine. 2. Kandidat za mesto direktora Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu mora da ispunjava i sledeće uslove:...
Detaljnije →

Prodaja vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo br. 890/6 od 31.03.2015-e godine i Zapisnika Komisije o proceni vozila br. 4/321-2 od 28.03.2015-e godine, Dom zdravlja “Smederevo“ Smederevo, oglašava prodaju vozila putem javnog...
Detaljnije →

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata za obavljanje funkcije direktora

1. Raspisuje se javni konkurs za mesto direktora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo na mandatni period od 4 godine. 2. Kandidat za mesto direktora Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu mora da ispunjava i sledeće uslove:...
Detaljnije →

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata za obavljanje funkcije zamenika direktora

1. Raspisuje se javni konkurs za mesto zamenika direktora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo na mandatni period od 4 godine. 2. Kandidat za mesto zamenika direktora Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu mora da ispunjava i...
Detaljnije →

Obaveštenje za medije u vezi vakcinacije protiv gripa

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje u četvrtak 02.oktobra 2014. godine u Domu zdravlja Smederevo. Vakcina će se davati u Službi za higijensko epidemiološku zaštitu na trećem spratu i na jednom punktu u prizemlju zgrade Doma zdravlja u vremenu od 700h do 1330 h. Vakcina je...
Detaljnije →
12