Pozovite nas svakog radnog dana od 07:00 do 20:00
Telefon: 026 240500 | Email: info@domzdravljasd.rs

Oglas za prijem doktora medicine

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Kadrovskim Planom i Izmena Kadrovskog Plana Doma zdravlja „Smederevo“ Smederevo za 2013. godinu i Zaključka 51...
Detaljnije →