Pozovite nas svakog radnog dana od 07:00 do 20:00
Telefon: 026 240500 | Email: info@domzdravljasd.rs

 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece

  Učinite sve za Vaše dete da raste srećno i zadovoljno, naši timovi Vam uvek stoje na raspolaganju spremni za pružanje visoko kvalitetnih i profesionalnih usluga.
 • Služba kućnog lečenja

  Pruža lekarske prelede na terenu nepokretnim i polupokretnim pacijentima, onkološkim pacijentima i pacijentima koji su otpušteni sa bolničkog lečenja.
 • Dom zdravlja Smederevo

  Primarna zdr. zaštita predstavlja ulazna vrata u zdravstveni sistem, prvi nivo organizovane zdravstvene zaštite sa osnovnim ciljem očuvanja i poboljšanja zdravlja građana i porodice.
 • Služba opšte medicine

  Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, naručivanje terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim lekarom-sestrom. Na ovaj način postiže se bolji, brži, efikasniji rad, fokusiran na pacijenta, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.
 • Polivalentna patronažna služba

  Bavi se očuvanjem zdravlja i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva. Svoju delatnost obavlja u porodici kao celini i u široj lokalnoj zajednici, zapravo tamo gde nastaju i zdravlje i bolest i gde su mogućnosti za uticaje na njih mnogo veće.
Formular
Popuniti formular koji se može naći kod svake sestre, ali i na info-pultevima, dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati.
Obrazac
Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali RFZO.
Trajnost
Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara.
Oblast i pravo
Lekar se bira iz oblasti: opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije. Osobe nezadovoljne svojim izabranim, ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara i pre isteka kalendarske godine.

Misija i vizija

Misija Doma zdravlja Smederevo je da očuva i unapredi zdravlje ljudi stavljajući u prvi plan kvalitet usluga zasnovan na stručnosti osoblja i pouzdanosti dijagnostike, kao i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama.
Dom zdravlja Smederevo, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u gradu, pruža osiguranicima preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti i povreda. Pomozite sebi i nama da sprečimo nastanak bolesti kod svih naših sugrađana.

Poslednje novosti

Prodaja rashodovanog vozila i dva kontejnera

Na osnovu Odluke broj: 212/12 od 24.01.2017. godine Upravnog odbora Doma zdravl...
Detaljnije →

KONKURS za izbor kandidata za obavljanje funkcije direktora i zamenika direktora

Raspisuje se javni konkurs za mesto direktora Doma zdravlja “Smederevo“...
Detaljnije →

Prodaja vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

skladu sa Odlukom Upravnog odbora Doma zdravlja “Smederevo“ Smederevo br....
Detaljnije →

Oglas za prijem doktora medicine

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač...
Detaljnije →